endokrynolog
internista
dr n. med.
Joanna Malicka

Psychiatra Dariusz Malicki Specjalistyczny gabinet lekarski

Czytelnia

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH [link]

Data: 2013-08-05

Prawne i społeczne aspekty alkoholizmu

Tekst Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozpoczyna się od słów:

„Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu stanowi się co następuje:

i dalej .....

„ Art.3.1 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych….”

 

www.parpa.pl